Informació sobre la situació financera i de solvència
Accés a l’agència AXA Andorra

* AXA France IARD SA és una societat anònima amb un capital de 214.799.030 € i amb seu social a 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex.
   El número d'identificació fiscal és 722 057 460 R.C.S. Nanterre, i el número de validació intracomunitària és FR 14 722 057 460.

* Les operacions d'assegurances estan exemptes de IGI.